Event: CON ĐƯỜNG ÂM NHẠC THÁNG 3
Thời gian: 12/03/2006
Địa điểm: Nhà A3 - TRIỂN LÃM GIÃNG VÕ, HÀ NỘI
Thiết bị sử dụng:16 Mac500, 16 Mac600, 11 Mac 2000 Profile, 02 Mac 2000 Wash, 01 Martin Case1 Pro, 24 F-1 R-5, 16 F-1 F-218, 08 Nexo PS15
Điều khiển ánh sáng: Đào Hải Hà
Điều khiển âm thanh: Vũ Duy Hưng