Thứ Hai, 11 tháng 10, 2010

Mạch bảo vệ loa

Mạch bảo vệ loa này được sử dụng để bảo vệ loa tránh sự ảnh hưởnh của điện áp DC rò rỉ. Tụ C2 có nhiệm vụ nối tắt các tín hiệu AC xuống đất, do vậy mạch chỉ hoạt động khi có tín hiệu rò rỉ DC.

Cầu diode có nhiệm vụ làm cho mạch hoạt động ở cả điện áp âm và điện áp dương. Mạch chỉ hoạt động khi có điện áp DC lớn hơn +2.1V, hoặc nhỏ hơn -2.1V. Khi có điện áp dương, sẽ có dòng đi qua D4, Q1, D3 và xuống đất. Khi có điện áp âm, sẽ có dòng đi từ đất qua D5, Q1 và D2.

Khi ngõ vào có điện áp > |2.1|V, Transistor Q1 sẽ hoạt động sẽ làm cho Q2, Q3 tắt và Relay tắt, loa được bảo vệ.

Lúc bình thường cả hai Transistor Q2 và Q3 cùng hoạt động, Relay được cung cấp điện, Lelay ở trạng thái đóng là loa nhận được tính hiệu từ ngõ vào. Lúc này tụ C3 được nạp điện tích. Khi mạch hoạt động nghĩa là không còn tín hiệu phân cực cho Q2. Lúc này tụ C3 xả điện tích và đóng vai trò là nguồn cung cấp giúp cho Q2 hoạt động trong một thời gian ngắn. Tránh tình trạng mạch bị ảnh hưởng bởi những xung điện ngắn.

Diode D6 có nhiệm vụ là đường xả điện cho Relay khi nó chuyển từ trạng thái đóng sang trạng thái mở. Trạng thái đóng của loa phải tương ứng với trạng thái đóng của Relay để đảm bảo rằng loa chỉ hoạt động khi mạch bảo vệ hoạt động

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét