Thứ Năm, 7 tháng 10, 2010

dbx5

khi bạn làm sạch các bài hát trong phòng thu hoặc hoàn thiện âm thanh sống của bạn, bạn muốn tập trung vào ngành nghề của bạn, không phải phần cứng của bạn. Tìm thấy trong phòng thu ở khắp mọi nơi, máy nén dbx, bị giới hạn, và các cửa đều dễ sử dụng và đáng tin cậy. Được xây dựng với sự linh hoạt và tính linh hoạt trong tâm trí, máy nén dbx, bị giới hạn, và cổng nâng cao chất lượng hiệu suất của bạn mà không làm chậm bạn xuống.
160A
266XL
166XL
162SL
160SL
1066
1046
1074

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét