Thứ Sáu, 24 tháng 9, 2010

Mạch LED sáng dần thay đổi kiểu rồi tắt Read more: http://www.ant7.com/forum/forum_post.asp?TID=1195#ixzz10SVnkWRb

Nội dung:Mạch này sẽ làm cho đèn Led sáng dần thay đổi kiểu rồi tắt rất đẹp.

Click vào hình để xem ở kích thước nguyên gốc

Chương trình mạch điện viết bằng assembly:

ORG 0H

AJMP START

INITIALIZE : ; ; ; ;SET UP CONTROL REGISTERS

;

MOV TCON,#00H

MOV TMOD,#00H

MOV PSW,#00H

MOV IE,#00H ; ; ; ;DISABLE INTERRUPTS

RET

DELAYMS:

;

MOV R7,#00H

LOOPA:

INC R7

MOV A,R7

CJNE A,#0FFH,LOOPA

RET

DELAYHS:

MOV R6,#00H

LOOPB:

INC R6

ACALL DELAYMS

MOV A,R6

JNZ LOOPB

RET

START:

ACALL INITIALIZE

LOOP:

INC P1

ACALL DELAYHS

AJMP LOOP

END

http://soundandlightvn.blogspot.com
sưu tầm và biên tập từ nhiều nguồn, mọi ý kiến về kỹ thuật xin vui long liên hệ
soundandlightvn@gmail.com – 0906 715 077 rất mong được đóng góp của các độc giả.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét