Thứ Sáu, 24 tháng 9, 2010

ĐÈN LED CHỚP VỚI 89C51

Nội dung:Điều duy nhất mà Tôi muốn làm mạch này là:làm cho Led chớp.Bạn có thể nhấn vào link dể xem sơ đồ mạch điện:
 http://img114.imageshack.us/img114/9242/hinhdh2.png
   Sau đây là chương trình mạch điện viết bằng ngôn ngữ assembly:
   ORG 0030H
   LOOP :
      CLR    P1.0    ;P1.0  SANG
      CALL  DELAY_1S
      SETB  P1.0    ;P1.0  TAT
      CALL  DELAY_1S
      LJMP  LOOP
   DELAY_1S :
      MOV   R1,#20
      LOOP1 :        MOV R2,#200
      LOOP2 :        MOV R3,#255
      LOOP3 :        DJNZ R3,LOOP3
      DJNZ   R2,LOOP2
      DJNZ   R1,LOOP1
      RET
   END


Read more: http://www.ant7.com/forum/forum_post.asp?TID=1213#ixzz10SVFc190http://soundandlightvn.blogspot.com
sưu tầm và biên tập từ nhiều nguồn, mọi ý kiến về kỹ thuật xin vui long liên hệ
soundandlightvn@gmail.com – 0906 715 077 rất mong được đóng góp của các độc giả.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét